Kennis moet stromen, handen moeten bewegen

Door: Jaap Jepma20 maart 2020

De noordelijke economie loopt het risico om in een fase van ‘stand still’ terecht te komen. Sterker nog, op veel terreinen is die stilstand er al. Veel medewerkers zitten zonder werk thuis. Het coronoavirus heeft zijn piek nog lang niet bereikt, maar de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn al enorm. Terecht stuurde directeur Ton Schroor uit naam van VNO-NCW Noord en MKB Nederland Noord eerder deze week een indringende brief naar de bestuurders van de noordelijke provincies en gemeenten.

De steunmaatregelen van het Rijk zijn heel goede hulpmiddelen om bedrijven  in een moeilijke eerste fase te ondersteunen. Waarvoor hulde aan het kabinet. Het grote venijn zit ‘m in de periode na die eerste maanden. Het past de noordelijke overheden om voor die periode nu leiderschap te tonen met de blik op de langere termijn  Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De praktijk leert echter dat op dit moment naast het coronavirus zelf, de verlammende werking ervan op de samenleving -de overheden incluis- het grote probleem is. Daarmee is deze oproep een brandbrief richting de verantwoordelijke bestuurders bij gemeenten en provincies.

Welk perspectief voor noordelijke koers?
De afgelopen dagen en weken volgden de besluiten van onze nationale overheid om de verspreiding van het virus in te dammen, elkaar razendsnel op. Alles aan vergaderingen en bijeenkomsten  is terecht stilgezet. Van kleine ontmoetingen met adviseurs, tot grote congressen. Van projectgroepen tot internationale evenementen. Een verbod was nauwelijks nodig, iedereen nam snel verantwoordelijkheid. Er is één grote pas op de plaats. Dat raakt het gehele bedrijfsleven; van de horeca tot de bloemensector, van groot tot klein, van zakelijke dienstverlening tot de proces- & maakindustrie.

Ondernemersrisico? Zeker, om minister Wiebes voor te zijn: elke ondernemer weet waar hij/zij mee bezig is en kent het fenomeen van pieken en dalen. Dat was en is een bewuste keuze, vanuit drijfveren en ambitie. Daar zit het verschil niet. Nu staan we echter mogelijk aan de vooravond van een serieuze economische crisis. Om die met opgeheven hoofd tegemoet te treden is perspectief nodig. Perspectief op grond waarvan ondernemers  een doordacht risico kunnen nemen bij het al dan niet financieren van korte termijn verliezen. Maar de vraag is welk perspectief er nu ligt en wie ons dat perspectief schetst? Wie neemt de verantwoordelijkheid om voor de troepen uit een mogelijke koers naar de toekomst te schetsen? Noem het maar een deltaplan voor de noordelijke economie. Wij zien daar een uitdrukkelijke rol weggelegd voor onze regionale bestuurders.

Majeure opgaven kunnen niet tegen stilstand
Uiteraard is er tijd nodig om met elkaar nieuwe richtingen te ontdekken en vorm te geven. Juist daarom  zouden we hier nu veel denkkracht op moeten inzetten. Vooralsnog lijkt de dreiging van het virus het hele denkproces evenwel alleen maar te verlammen. Veel deuren zijn dicht getrokken en tot nader orde gesloten.

Er is misschien nog wel nooit zoveel aanleiding geweest om het heel druk te hebben. Hoe benutten we  online de mogelijkheden om mensen elkaar te laten ontmoeten? Hoe houden we complexe omgevingsprocessen op stoom? Op welke manier denken we na over de planning en programmering van activiteiten en processen, zodat het allemaal ook behapbaar en te organiseren is als we straks onbekommerd weer naar buiten kunnen? Onderwerpen als de energietransitie, de circulaire economie, verduurzaming van de landbouw, de nabijheid van de zorg en een inclusieve samenleving kunnen niet tegen stilstand. Juist niet in provincies waar de inzet om ‘van onderop’ aan grote opgaven te werken de centrale ambitie is. We hebben nu de energie, denkkracht en het leiderschap nodig om -op welke manier ook- door te kunnen met het werk en nieuwe wegen in te slaan. We moeten met elkaar aan de slag. Kennis en handen zitten nu thuis. Kennis moet stromen, handen moeten bewegen. En daarmee zijn we ook terug bij de oproep van Ton Schroor aan de noordelijke overheden: besteed werk uit, wees opdrachtgever en werk aan de lange termijn. Geef vertrouwen aan ondernemers dat ze de goede dingen goed doen!

Zeker in onze noordelijke bedrijven, vaak klein van omvang, is de onderlinge betrokkenheid en loyaliteit groot. Van ondernemer naar medewerkers en andersom. Er zitten immers gezinnen achter. We kennen elkaar, weten van elkaars kwetsbaarheden. Waarderen kwaliteiten. Maar ondernemen kan alleen met perspectief. Kosten beperken is één. Beter is het als we productief kunnen zijn. Vooruit kunnen kijken. Als die slag niet wordt gemaakt gloort er een sombere tijd.

Deze week hoorden we van veel collega-ondernemers dat ze onze zorg delen. Dat ze voortdurend bellen met opdrachtgevers om ontwikkeling in het werk proberen te houden. De oproep van VNO-NCW Noord en MKB Noord Nederland aan de noordelijke bestuurders is een goed begin, maar ademt nog te weinig de urgentie die nodig is. Wij willen als ondernemers met de overheden aan de slag om de economie levendig, perspectiefvol en in beweging te houden. Er zijn voldoende online mogelijkheden om dit  op korte termijn te organiseren en mogelijk te maken .

De afgelopen tijd is het motto #flattenthecurve in no time trending geworden. Mogelijk kunnen we die in de noordelijke economie combineren met de hashtag #stimulatetheworkflow. De vraag nu is  waar hiervoor het initiatief ligt. Bij de ondernemers die nu alle zeilen bijzetten om hun bedrijven op de rails te houden, of bij bevlogen bestuurders die voor de troepen uit willen inzetten op een veerkrachtige en toekomstbestendige economie. Wij dagen die bestuurders  uit!

 

Jaap Jepma, directeur Noordtij – procesregie en communicatie

Cor Kamminga, directeur KNN Groep

Lees ook het interview met het Dagblad van het Noorden:

https://www.dvhn.nl/economie/Oproep-bedrijven-Regionale-bestuurders-sta-op-noordelijke-economie-staat-stil-25484013.html

     

 

Terug naar overzicht