Opdrachtgevers Noordtij

Werk in diverse sectoren

Overheden

Gemeenten: Gemeenten in heel noordelijk Nederland
Provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel
Ministeries: EZ. Nationaal Coördinator Groningen
Adviesorganen: Deltacommissaris, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Raad voor de Wadden, Regiecollege Waddengebied
Uitvoeringsorganisaties: EDR (Eems Dollard Regio; NL-Duitse samenwerking), Energy Valley, Chemport Europe, RVO, NOM, Rijkswaterstaat, SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Publieke organisaties

Agrarische natuurverenigingen, CVW, Doarpswurk, diverse milieufederaties, Fryslân foar de Wyn, Fryske Gea, FUMO, Hûs en Hiem, IVN Consulentschap regio Noord, Landschapsbeheer Friesland, Lokale Energie Ferwerderadiel, LTO-Noord, Nationale Parken  Lauwersmeer, Alde Feanen en Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Netwerk Platteland, Platform Duurzaam Fryslân, Reuring!Fabriek, Stichting Axion Flevoland, Stichting De Nieuwe Kijk, Stichting Old Burger Weeshuis Sneek, Stichting Waddencentra, Stichting Wyldemerk, Tumba/COS, Ver. Groninger Dorpen, div. woningbouwverenigingen.

Bedrijfsleven

Bedrijven: Cofeley GDF Suez, Commerciële Club Leeuwarden, DHV, Ecofys, Free Nature, Friesland Lease, Gasterra, Karres en Brands, NAM, OMRIN, Philips, Rabobank, TNT, SMRE (Marketing Regio Emmen), Ventolines, Vermillion, Vitens

Branche-organisaties: BNA, Club Diplomatique Fryslân, Hiswa, Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, Recron, Nederland Maritime Technology, Scheepsbouw Nederland, Slim met Gas (Eneco, Essent, Gasterra en Vattenfall)

Kennisinstellingen

Atelier Fryslân, Atelier Mooi Drenthe, Biobrug, CCC (Carbohydrate Competence Centre), ETFI (European Tourism Futures Institute), NHL Stenden, Windesheim, RUG, Wageningen Universiteit, Drenthe College, Programma Naar een Rijke Waddenzee, Raad voor de Leefomgeving, Raad voor de Wadden, TCNN (Technologie Centrum Noord-Nederland), Tresoar, UCF (University Campus Fryslân), VHL (VanHall Larenstein), Waddenacademie, Green PAC