Subnavigatie

Op fietse!

20 July 2023

Afelopen week hebben we als teamuitje een bezoek gebracht aan de omgeving van UNESCO werelderfgoed De Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen.

Lees meer

Naar een meerjarenuitvoeringsprogramma voor Fryslân Werkt

13 July 2023

Fryslân Werkt heeft de ambitie om de inwoners van Friesland meer zekerheid te bieden op een duurzame arbeidsloopbaan en werkgevers te voorzien van...

Lees meer

Een programmatisch koersdocument voor Veenhuizen

13 July 2023

De provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en Stichting De Nieuwe Rentmeester zetten zich in om Veenhuizen als Werelderfgoed verder te ontwikkelen.

Lees meer

Strategisch educatie en communicatieplan NP Drentsche Aa

13 July 2023

Het Drentsche Aa gebied is onderdeel van de Nationale Parken familie. Samen met de 20 andere parken in Nederland draagt het NP Drentsche Aa bij aan...

Lees meer

Naar een toekomstbestendige Waddenzee

13 July 2023

Met het op te stellen Beleidskader Natuur Waddenzee wil het Rijk komen tot een integrale aanpak die de druk op de natuur vermindert en die...

Lees meer

Tijd verdwijnt uit het landschap in Friesch Dagblad

13 July 2023

Gelukkig is de rijkdom die de natuur te bieden heeft nog steeds heel groot. Toch staan we net als zo’n honderd jaar geleden voor grote uitdagingen.

Lees meer

Bestel hier het boek - Tijd verdwijnt uit het landschap

29 June 2023

Vanuit zorg en ongemak, maar vooral gedreven door nieuwsgierigheid, zijn we met camera en notitieblok en verschillende landschapexperts het Friese...

Lees meer

Plan van aanpak naar een gebiedsplan Groote Veenpolder

29 June 2023

Het gebied Groote Veenpolder (Zuidoost Fryslân) ligt in een veenweidegebied. In dit gebied komen een flink aantal ingrijpende opgaven bij elkaar....

Lees meer

Stakeholderbijeenkomsten voor de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2026-2040

26 June 2023

Samen met BVA en BrainFuel werken wij aan de nieuwe strategie verkeersveiligheid van de provincie Fryslân.

Lees meer

Vertalen participatiebeleid Wetterskip Fryslân naar e-learning

15 June 2023

Wetterskip Fryslân heeft recent hun participatiebeleid vastgesteld. Noordtij is gevraagd om het beleid om te zetten in een praktische e-learning...

Lees meer

Actieve werkbijeenkomsten participatie gemeente Midden-Groningen

07 June 2023

“Participatie is voor ons heel belangrijk, alleen….. waar begin je en hoe pakken we dat goed op?” Regelmatig wordt ons deze vraag gesteld. En...

Lees meer

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer, zoveel meer dan een dijk

09 January 2023

De afgelopen maanden hebben wij intensief samengewerkt met de partners van 1Dyk aan het gebiedsdocument Koehool-Lauwersmeer. Wat begon als vraag om...

Lees meer