Subnavigatie

Communicatieondersteuning en begeleiding voor het Investeringskader Waddengebied

25 March 2024

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) is het meerjarig investeringsprogramma van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen om...

Lees meer

Routekaart Integrale Kustontwikkeling (RIK)

25 March 2024

De Waddenprovincies staan voor de opgave om vanuit de Agenda 2050 de transitie kust uit te werken tot een routekaart integrale kustonwikkeling....

Lees meer

Evenementenvisie Harlingen

25 March 2024

Harlingen profileert zich als een échte evenementenstad. De gemeente heeft daarbij de wens uitgesproken om het huidige evenementenbeleid tegen het...

Lees meer

Fers - vernieuwers en ruimtemakers

29 February 2024

Fers is een provinciale ondersteuningsinstelling (POI) die werkt als ondersteuner en adviseur voor het netwerk van Friese bibliotheken, maar die...

Lees meer

Koersdocument Eemsdelta

29 February 2024

Gemeente Eemsdelta werkt ook dit jaar aan een koersdocument.

Lees meer

Groninger Dorpen

29 February 2024

Groninger Dorpen werkt dit voorjaar aan een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2025-2028.

Lees meer

Transitie landelijk gebied - provincie Groningen

06 October 2023

Op donderdag 5 oktober organiseerde de provincie Groningen een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en...

Lees meer

Naar een meerjarenuitvoeringsprogramma voor Fryslân Werkt

13 July 2023

Fryslân Werkt heeft de ambitie om de inwoners van Friesland meer zekerheid te bieden op een duurzame arbeidsloopbaan en werkgevers te voorzien van...

Lees meer

Een programmatisch koersdocument voor Veenhuizen

13 July 2023

De provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en Stichting De Nieuwe Rentmeester zetten zich in om Veenhuizen als Werelderfgoed verder te ontwikkelen.

Lees meer

Strategisch educatie en communicatieplan NP Drentsche Aa

13 July 2023

Het Drentsche Aa gebied is onderdeel van de Nationale Parken familie. Samen met de 20 andere parken in Nederland draagt het NP Drentsche Aa bij aan...

Lees meer

Tijd verdwijnt uit het landschap in Friesch Dagblad

13 July 2023

Gelukkig is de rijkdom die de natuur te bieden heeft nog steeds heel groot. Toch staan we net als zo’n honderd jaar geleden voor grote uitdagingen.

Lees meer

Bestel hier het boek - Tijd verdwijnt uit het landschap

29 June 2023

Vanuit zorg en ongemak, maar vooral gedreven door nieuwsgierigheid, zijn we met camera en notitieblok en verschillende landschapexperts het Friese...

Lees meer

Stakeholderbijeenkomsten voor de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2026-2040

26 June 2023

Samen met BVA en BrainFuel werken wij aan de nieuwe strategie verkeersveiligheid van de provincie Fryslân.

Lees meer