Nieuws

Provincie Groningen gaat voor Eerlijk, Eigen en Efficient

Op maandag 10 juli hebben gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper de oogst gepresenteerd van de energiedialoog die dit voorjaar in Groningen is gehouden. Kernbegrippen uit deze opbrengst zijn: eerlijk, efficiënt en eigen. Om te reflecteren op deze opbrengst kwamen deze bijeenkomst ruim 150 belangstellenden bij elkaar in het provinciehuis om met elkaar door te praten over de opgave die nu voorligt.

Nieuws

 De verwachting is dat in het najaar van 2017 de planning gereed is met een uitwerking van de richtlijnen en vervolgstappen voor nieuw beleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan de participatie en een goede verdeling tussen lusten en lasten, de visie op de eigen rol van de provincie en ruimtelijk beleid voor wind en zonne-energie. Het gesprek met ruim 400 Groningers tijdens de Energiedialoog levert belangrijke inhoud van de uitwerking van deze documenten en de werkwijze die de provincie hierin zal kiezen. Tijdens de bijeenkomst van maandag werden nog een aantal aanvullende uitspraken gedaan die leiden tot verdieping. Zo werd onder andere een oproep gedaan voor een goede informatievoorziening naar inwoners en gemeenten toe en de jeugd bij de energietransitie te betrekken.

Cartoonist Jan-Willem Spakman van Wimpie Comics maakte deze cartoon waarin een samenvatting van de bijeenkomst in terug te vinden is.

Opening eerste biocomposieten fietspad van Nederland!

Op vrijdag 7 juli opende Drents gedeputeerde Henk Brink samen met wethouder Bouke Arends uit Emmen een proeftraject van het eerste biocomposieten fietspad in Nederland aan de Dordsestraat in Emmen. Een uniek project in het kader van het Nederlands-Duitse INTERREG VA project ‘Bio-Economie in de Non-Food Sector’. Het fietspad is gemaakt van biocomposiet en is recyclebaar. Het proeftraject richt zich onder andere op de aanlegmethoden, de levensduur, slijtage, fietscomfort, ecologie en kleurverandering.

Nieuws

Daan heeft het communicatietraject begeleidt. Meer lezen over het fietspad? Kijk dan op www.greenpac.eu

IPO congres - Energiestrategie in Amersfoort

Nieuws

VNG, IPO en de Unie van Waterschappen organiseerden een energietop voor ambtenaren op donderdag 8 juni 2017. Ontmoeting en discussie stonden deze dag centraal. Jaap was de dagvoorzitter en sprak tijdens de paneldiscussie over de kabinetsformatie, de uitwerking van de transitiepaden van de Energieagenda, (nieuwe) interbestuurlijke verhoudingen en de regionale energiestrategieën. Met meer dan 300 deelnemers was het een zeer geslaagde ambtenarentop.

Niet zichtbaar en toch op de voorgrond: Energietransitie in de praktijk

Wij Noordtij'ers staan zelf niet graag op de voorgrond, dat laten we liever aan onze opdrachtgevers over. Toch vinden we het wel heel leuk als projecten en opdrachten waaraan we werken de aandacht krijgen die ze verdienen. En gelukkig gebeurt dat!

Zo stond vorige week een artikel in het Dagblad van het Noorden over de energieambities die gemeente De Wolden heeft. Wij hebben samen met de gemeente het actieplan Klimaat en Energie mogen opstellen en helpen hen nu met de uitvoering daarvan.

Samen met de provincie Groningen organiseren wij het proces om tot nieuw beleid voor energie voor de periode 2020-2035 te komen. De provincie wil dan van 20 naar 60% duurzame energie toe. Om ingrediënten te verzamelen voor het nieuwe beleid organiseren we kennisbijeenkomsten, stakeholderbijeenkomsten én bewonersbijeenkomsten. We hebben een tournee met 18 bijeenkomsten door de provincie. Ook voor dit bijzondere proces is aandacht in de media en voor de animatie die hiervoor gemaakt is.

Op BNR radiocolumn van Remco de Boer waren wij bijzonder trots. Hij complimenteert de provincie Groningen met de kwaliteit van de gespreksronde om bewoners te betrekken bij de dilemma’s rondom de energietransitie.

 

Drenthe is Biobased én circulair

Ook dit jaar werken we vanuit Noordtij weer aan de communicatie voor Drenthe is Biobased. Deze opdracht mogen we inmiddels al een aantal jaren met veel plezier doen. Dat de wereld verandert merken we daarin wel. Zo zal dit jaar naast biobased ook de circulaire gedachte een grotere rol spelen in de communicatie rond Drenthe is Biobased.

Nieuws

Vorig jaar sloten we de werkzaamheden af met een prachtig magazine en ook dit jaar staan er weer verschillende leuke middelen en activiteiten op het programma. Welke dat precies zijn vertellen we nu nog even niet. Houdt ons daarom ook dit jaar weer goed in de gaten.

www.biobaseddrenthe.nl

Green PAC gaat verder

Sinds eind 2013 voert Noordtij werkzaamheden uit voor Green PAC. Een initiatief van Stenden hogeschool in Emmen en Hogeschool Windesheim in Zwolle. De nadruk ligt op kennisontwikkeling in samenwerking met bedrijfsleven op het gebied van (groene) kunststoffen, composieten en garens. Het initiatief is voor een groot deel mogelijk gemaakt door de landelijke topsector chemie.

Nieuws

Na drie jaar is het initiatief geëvalueerd en is besloten om ook na 2016 door te gaan. Goed nieuws, want het concept werkt en werpt zijn vruchten af. Voor de periode 2017 tot en met 2020 staat het initiatief voor de uitdaging om enerzijds te groeien en anderzijds te bestendigen. Communicatie blijft daarin erg belangrijk. Werken aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid bij de juiste stakeholders is een belangrijke opgave. De communicatie voor Green PAC doen we in ieder geval tot en met het einde van het eerste kwartaal van 2017.

Meer weten over Green PAC? Kijk eens op de website www.greenpac.eu.

Ook dit jaar weer RIG thema-avonden in Loppersum

Sinds 2015 mogen wij met regelmaat informatie-avonden organiseren voor het RIG (regionaal informatiepunt Gaswinning). 16 februari is de eerste RIG avond van 2017 gepland en gaat over de leefbaarheidsinitiatieven en programma's binnen de provincie Groningen.

Vanuit het RIG worden maandelijks themabijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen zijn gerelateerd aan de gaswinning/aardbevingen. De bijeenkomsten zijn in kleine setting en vanwege het informele karakter ontstaan hier waardevolle dialogen. Noordtij organiseert deze avonden en Jaap is hierbij de gespreksleider.

Bij de RIG-bijeenkomsten is altijd of burgemeester Rodenboog en/of een wethouder aanwezig.

Groningers praten dit voorjaar mee over duurzame energie in hun provincie

Groningers praten dit voorjaar mee over duurzame energie in hun provincie. 10 bijeenkomsten voor inwoners, 5 voor organisaties en 3 publieke expertmeetings. Noordtij adviseert, regisseert, faciliteert, modereert en communiceert. Een fijne klus dus

Lees hier het persbericht van de provincie Groningen

Einde tijdperk…

Nieuws

30 januari 2017

Morgen is het zover. Mijn laatste dag bij Noordtij. Het voelt alsof ik een tijdperk afsluit. Met veel plezier kijk ik terug op mijn jaren dat ik als communicatiemedewerker, -adviseur en projectleider al die uiteenlopende projecten mocht doen. De laatste weken komen bij het opruimen van de archieven de verhalen boven. ‘ Weet je nog…?’, “ Herinner je dit nog…?’, maar vooral ook ‘ wat hebben we toen gelachen…’. Beetje weemoedig, maar vooral trots en dankbaar kijk ik terug op 16 jaar werken met Jaap, waarvan 12 jaar bij Noordtij. Ik denk aan collega’s van nu en van weleer en aan de lange lijst opdrachtgevers… het is niet niks. En al die kennis en ervaring ga ik meenemen naar mijn nieuwe baan als bestuursadviseur/ communicatieadviseur bij de gemeente Noordoostpolder. Een andere dynamiek, een ander spel, maar inhoudelijk veelal dezelfde regels en kaders. Hoewel mijn tijd bij Noordtij nog niet om was, was het toch tijd om te gaan. Ook langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie samenwerkingen, de leerzame momenten en het plezier.  Natuurlijk wens ik het team van Noordtij veel succes!

Rianca

 

Komberging Vlie; het beheer op het netvlies

De Waddenzee bestaat uit verschillende deelgebieden, zogenaamde kombergingen. Zo’n komberging staat in verbinding met de Noordzee via een zeegat. Met het getij stroomt er water in en uit. Er zijn tien kombergingsgebieden en één daarvan is de komberging Vlie. Met 794 vierkante kilometer is Het Vlie de grootste komberging. Er zijn ecologisch heel waardevolle gebieden, zoals de Ballastplaat ten zuiden van het vogeleiland Griend. Tegelijkertijd is er heel veel activiteit in het gebied, zoals scheepvaart, toerisme. mosselpercelen en garnalenvisserij. Voor deze komberging heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen om na te denken over een goed beheer in de komende jaren. Noordtij begeleidt de bijeenkomsten waarin een groep van zo’n dertig organisaties en bedrijven met elkaar nadenken over toekomstwensen en de beheeropgave.

Schiermonnikoog beleven

Bezoekers die voor een dag of meerdere dagen naar Schiermonnikoog gaan, trekken er vooral op uit om de prachtige natuur en het ongerepte landschap te verkennen. Of je nou wandelt of fietst, er zijn enorm veel mogelijkheden. Gewoon om een zwerftocht te maken langs strand, duinen, polder, bos of kwelder, maar misschien ook wel om heel gericht bijzondere plekken op te zoeken. Schiermonnikoog beleef je vooral buiten. De werkgroep ‘Schiermonnikoog Beleven’ heeft het initiatief genomen om allerlei sleutelplekken op het eiland te benoemen om die steviger op de kaart te zetten. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de ondernemers, natuurorganisaties, bewoners, boeren en cultuurhistorie. Samen maken ze zich er sterk voor om de beleving van het eiland beter te organiseren en zichtbaar te maken. Noordtij begeleidt het proces.

Tresoar onderweg naar opgaven gestuurde organisatie

Tresoar is een belangrijk kennisknooppunt voor Friesland, als het gaat om taal, cultuur en geschiedenis. Vroeger werd van archieven vooral verwacht dat ze zoveel mogelijk bronnen verzamelden om ze voor de toekomst te bewaren, nu gaat het erom dat de kennis uit al die bronnen goed gebruikt kan worden en gecombineerd wordt met heel veel andere ontwikkelingen en organisaties. In de dynamiek van die innovaties ontwikkelt Tresoar zich met nieuwe werkprocessen en een andere manier van organiseren. Noordtij faciliteerde de managementdagen waarin nieuwe paden zijn verkend.

Nieuws

Help, de kapitein verdrinkt!

De maritieme opleidingen van NHL Hogeschool organiseerden eind januari een symposium voor bedrijven, kennisinstellingen en eigen studenten om kennis te delen en nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Veiligheid op zee stond in het programma centraal. Daar horen heel technische onderwerpen bij, maar bijvoorbeeld ook het thema ‘regeldruk’. De bemanning op de brug, maar ook zij die in de machinekamer zitten hebben met steeds meer en complexe regelgeving te maken. Hoe organiseer je dat goed en hoe houd je het varen leuk? Noordtij werkte mee in de voorbereiding van het programma en leverde de dagvoorzitter.

Nieuws

Gemeente De Wolden gaat voor groen

De gemeente De Wolden wil met de samenleving een Actieplan Klimaat en Energie opstellen. De gemeente vindt het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven rond energiebesparing, energieopwekking en duurzaam leven belangrijk. Ter voorbereiding op het Actieplan is er een Energie-agenda opgesteld. In deze Energie-agenda staat een overzicht van de scenario’s en acties waarvoor initiatieven, ideeën en draagvlak bestaat binnen de gemeente. De Energie-agenda is de basis voor het actieplan Klimaat en Energie. Noordtij heeft het proces om tot de Energie Agenda te komen gefaciliteerd en de agenda geschreven.

Nieuws

Vier actieve bijeenkomsten

Om ingrediënten te verzamelen hebben we in totaal vier actieve werkbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was een interne bijeenkomst voor medewerkers. Daarna volgden drie externe bijeenkomsten met de volgende thema’s: Wonen, Onderwijs en Sport en Ondernemers. De sfeer was bij alle vier de bijeenkomsten positief. Men wil graag meedenken over ingrediënten voor het actieplan. Eigen ervaringen rondom energie besparen en energie opwekken werden gedeeld. Alle ideeën en ingrediënten zijn verzameld en de volgende vijf focuspunten komen hieruit naar voren:

Meer uitnodigen dan de rem zijn voor innovatie

Voorbeeldfunctie uitdragen als gemeente

De bestaande woning/gebouwen voorraad stimuleren om schil te verbeteren

Energie besparing/opwekking in de openbare ruimte

Verkeer en vervoer inzetten

Gemeenteraad

Alle inbreng is meegenomen in de Energie-agenda. Deze Energie-agenda (met scenario’s) is eind 2016 besproken door het college van B&W en de gemeenteraad. De raad heeft unaniem voor scenario 3 'De Energieke Samenleving' gekozen. Op basis hiervan wordt in 2017 het Actieplan Klimaat & Energie gemaakt.

Noordtij Twitter