Opdrachtgevers

Noordtij werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers in het bedrijfsleven, voor overheden, publieke organisaties en kennis- en adviesinstellingen.

Bedrijfsleven

Bedrijven: Cofeley GDF Suez, Commerciële Club Leeuwarden, DHV, Ecofys, Free Nature, Friesland Lease, Gasterra, Karres en Brands, NAM, Noordpeil, OMRIN, Philips, Rabobank, TNT, SMRE (Marketing Regio Emmen), Ventolines, Vermillion, Vitens

Branche-organisaties: BNA, Club Diplomatique Fryslân, Hiswa, Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, Recron, Nederland Maritime Technology, Scheepsbouw Nederland, Slim met Gas (Eneco, Essent, Gasterra en Nuon)

Overheden

Gemeenten: Gemeenten in heel noordelijk Nederland
Provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland
Ministeries: EZ, L&I, V&W, Nationaal Coördinator Groningen
Adviesorganen: Deltacommissaris, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Raad voor de Wadden, Regiecollege Waddengebied
Uitvoeringsorganisaties: DLG (Dienst Landelijk Gebied), EDR (Eems Dollard Regio; NL-Duitse samenwerking), Energy Valley, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij), Rijkswaterstaat, SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Publieke organisaties

Ark Fryslân, Bosk en Greide, Centrum Veilig Wonen, Consortium Smart Caring Communities, Chr. Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân, De 12 provinciale Milieufederaties, Doarpswurk, Friese Milieufederatie, Fryslân foar de Wyn, Fryske Gea, FUMO, Gebiedsplatform zuidwest Fryslân, IVN Consulentschap regio Noord, Landschapsbeheer Friesland, Lokale Energie Ferwerderadiel, LTO-Noord, Milieufederatie Groningen, Milieufederatie Drenthe, Milieufederatie Limburg, Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Alde Feanen, Nationaal Park Schiermonnikoog, Natuurmonumenten regio Noord, Netwerk Platteland, NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), Platform Duurzaam Fryslân, Reuring!Fabriek, Samenwerking Nationale Parken, Staatsbosbeheer regio Noord, Stenden Hogeschool, Stichting Ark, Stichting Axion Flevoland, Stichting De Nieuwe Kijk, Stichting JM Fonds, Stichting Old Burger Weeshuis Sneek, Stichting Waddencentra, Stichting Wyldemerk, Tumba/COS, Wetterskip Fryslân, Wijkpanel Bilgaard, Woningstichting De Wieren Sneek, Woningbouwvereniging Harlingen, WoonFriesland

Kennis- en adviesinstellingen

Atelier Fryslân, Atelier Mooi Drenthe, Biobrug, CCC (Carbohydrate Competence Centre), ETFI (European Tourism Futures Institute), NHL, Programma Naar een Rijke Waddenzee, Raad voor de Leefomgeving, Raad voor de Wadden, Stenden Hogeschool, TCNN (Technologie Centrum Noord-Nederland), Tresoar, Territoria, UCF (University Campus Fryslân), VHL (VanHall Larenstein), Waddenacademie

Noordtij Twitter