Subnavigatie

Het IJsselmeergebied op de kaart

Samen met Vogelbescherming Nederland en de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk organiseerden we in februari en maart drie Webinars onder de noemer Studio Meer IJsselmeer. Tijdens deze Webinars zijn we met experts in gesprek gegaan over het IJsselmeergebied waar de komende jaren veel staat te gebeuren.

In het IJsselmeergebied vinden grote natuurherstelprojecten plaats, zoals de Wieringerhoek en de Vismigratierivier. Tegelijkertijd spelen er veel maatschappelijke opgaven. Hoe gaat dit samen? En, hoe kunnen we het IJsselmeergebied als grootste zoetwatermeer van West-Europa én cruciale plek op de Oost-Atlantische vogeltrekroute samen tot volle wasdom brengen?

De drie webinars zijn hier terug te kijken.

Met diverse gastsprekers, informatieve vlog-items van Camilla Dreef (onderzoeker en ambassadeur Vogelbescherming Nederland) en Marco Kraal (visexpert Sportvisserij Nederland) die een aantal kenmerkende vogels en vissen uitlichten, een leuke kennisquiz en natuurlijk veel vragen van de deelnemers, waren het drie leerzame webinars. 

 

Terug naar overzicht