Subnavigatie

De mouwen opgestroopt voor Biodiversiteit

Er zijn in Fryslân heel veel initiatieven die zich sterk maken om de biodiversiteit te verbeteren. Toch gaat het ook in deze provincie op veel plekken niet goed met de natuur. Om de neergaande lijn te doorbreken hebben allerlei partijen de handen ineen geslagen om samen te werken aan een Agenda herstel Biodiversiteit Fryslân: een gezamenlijk programma om initiatieven meer met elkaar te verbinden, kleine en grote initiatieven te versterken en de kwaliteit van de inzet te verbeteren.

Bijvoorbeeld doordat overheden meer gaan samenwerken om kwetsbare gebieden met elkaar te verbinden door een beter beheer van bermen langs wegen en kanalen. Beter beheer van die infrastructuur levert kilometers kansen voor biodiversiteit op. Maar ook door goede keuzes te maken voor ontwikkelingen in de landbouw en samen te werken met de agrarische sector. Of door in te zetten op bewustwording bij consumenten.

Noordtij werkte als procesbegeleider mee in de totstandkoming van de agenda, die in concept op 28 januari werd gepresenteerd tijdens een levendige webinar. Tot 1 juli wordt de tijd benut om met alle partners bestuurlijk goed op één lijn te komen en samen te tekenen voor de uitvoering. Webinar gemist? Via de link hieronder is deze nog de hele maand februari terug te kijken:   

https://webinar.geocast.live/webinar-agenda-herstel-biodiversiteit-fryslan/

Terug naar overzicht