Subnavigatie

Groene Hart van Bolsward

Samen met landschapsarchitecten Bleeker en Nauta hebben wij het participatietraject voor de gebiedsvisie Groene Hart van Bolsward mogen vormgeven en begeleiden.

In vier sessies (op locatie gestart en daarna drie online) is met een grote groep inwoners en belanghebbenden besproken welke wensen en ideeën er leven rondom het gebied van het sportcomplex in Bolsward. De mogelijke komst van een supermarkt in dit gebied zorgt ervoor dat dit het moment is om gezamelijk te kijken naar welke behoeften er leven wat betreft sport, parkeren en voorzieningen. Deze input is vertaald door Bleeker en Nauta in een ontwerp Gebiedsvisie Groene Hart van Bolsward. Samen met de landschapsarchitecten en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben wij het praticipatietraject opgezet en de sessies mogen begeleiden. 

Het ontwerp ligt nu ter inzage bij de gemeente, en is hier vinden. 

Terug naar overzicht