Subnavigatie

Levendige avond bij Greidhoeke Plus

Vanuit de studio in Sneek hebben we op maandag 7 december kennis gemaakt met inspirerende initiatieven en ontwikkelingen in het landelijk gebied. Tijdens levendige bijeenkomsten is er in het Friese kleiweidegebied nagedacht over streefbeelden voor een natuurinclusieve toekomst van de landbouw. Sterker nog, de toekomst van een natuurinclusieve regio. Want zo’n opgave kun je alleen met elkaar in de volle breedte van de keten realiseren.

Het samenwerkingsverband Greidhoeke Plus wil de energie uit de Friese kleiweide graag delen en verder brengen, zodat het proces goede bouwstenen oplevert voor gebiedsgerichte samenwerking en Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw Noord Nederland. Dat leverde een interactieve ‘televisieavond’ op met presentaties en gesprekken, film, visueel verslag, een live chat, reflectie en verdieping

Er waren mooie en inspirerende presentaties van: Natuerkooperaasje Baarderadeel/Kening,  ANV Greidhoeke, Stichting Gouden Land en ANV Súdwestkust. 

Terug naar overzicht