Subnavigatie

Trots(er) op Noordwolde

In het dorp Noordwolde (Friesland) loopt al een aantal jaren het project Bestemming Noordwolde. In dit project werkt een kernteam samen met de inwoners aan het versterken van het dorp op sociale vlakken. Het project gaat in 2021 de laatste fase in (fase 6), daarna is het aan de inwoners om de lopende projecten zoveel mogelijk voort te zetten. Wij zijn gevraagd om samen met het kernteam bij de inwoners op te halen welke sociale thema’s nu spelen in het dorp, zodat de projecten in deze laatste fase daar specifiek op gericht worden.

In eerste instantie hadden we gezamenlijk ingezet op een feestelijke dag in het dorp waar verschillende initiatieven zich zouden presenteren, en we op een laagdrempelige manier het gesprek aan zouden gaan over de sociale thema’s. Maar helaas gooide het corona-virus roet in het eten en hebben we gekeken wat op dat moment wel kon. We hebben ingezet op de online en offline campagne Trots(er) op Noordwolde. Alle inwoners van het dorp kregen huis-aan-huis een brief met antwoordkaart en extra ansichtkaart toegestuurd waarin werd gevraagd om aan te geven welke thema’s zij belangrijk vinden, waar ze trots op zijn in het dorp en waar ze nog trotser op willen worden. De extra ansichtkaart kon men sturen naar iemand in het dorp waarop hij/zij trots is.

In totaal hebben 160 deelnemers de online vragenlijst en antwoordkaart ingevuld. Alle leeftijdsgroepen zijn hierin vertegenwoordigd en dat geeft een mooi beeld van wat er leeft in het dorp. Met deze input gaat het kernteam van Bestemming Noordwolde nu verder specifieke projecten vormgeven die aansluiten bij de thema’s en wensen die de inwoners hebben gedeeld.

Kijk voor meer informatie over Bestemming Noordwolde op www.weststellingwerf.nl/bestemmingnoordwolde

Terug naar overzicht