Subnavigatie

Corona-edities Captains Breakfast zeer succesvol

Vorige week donderdag, 28 mei, vond er weer een Captains Breakfast van Groningen Bereikbaar plaats. Tijdens deze ontbijtbijeenkomsten, die met regelmaat worden georganiseerd, wisselen bestuurders en vertegenwoordigers van de grote werkgevers, zorg- en onderwijsinstellingen met elkaar van gedachten over mobiliteit in en rondom Groningen.

Zowel online als offline is een prettig verloop van bijeenkomsten belangrijk. Jaap Jepma zorgt tijdens de Captains Breakfasts voor een levendige structuur en vloeiende interactie. Zo komen de uitdagingen, vraagstukken en mooie voorbeelden ruimschoots aan de orde. 

Deze bijeenkomst, de tweede online ‘corona-editie’, ging over het nieuwe werken en nieuwe mobilieit in ‘het nieuwe normaal’. In deze tijd ontstaan er veel uitdagingen en kansen op het gebied van werken en reizen. Het doel van de bijeenkomst was om tot een gezamenlijke ambitie te komen, om ook na corona in te blijven zetten op thuiswerken en flexibele werktijden. Belangrijke onderwerpen waren de beperkte capaciteit van het openbaar vervoer en de uitdagingen voor bedrijven en het onderwijs in Groningen. Het ging veel over thuiswerken: Welke financiële en milieutechnische besparingen levert dit op? Welke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal contact, verdienen de aandacht?

Veel van de ruim 50 aanwezigen vinden dat de coronacrisis aanleiding geeft tot structurele veranderingen in het (mobiliteits)beleid van hun organisatie. Zij steken daar graag hun duim voor op! Verder was 85% van de aanwezigen positief over het blijvend inzetten op thuiswerken en flexibele werk-, les- en openingstijden.

Kortom, weer een succesvolle Captains Breakfast met veel commitment om gezamenlijk op te blijven trekken. We kijken uit naar de volgende!

Terug naar overzicht