Subnavigatie

Boeiend proces rond Omgevingsproces Ternaard

Het proces rond het opstellen van een investeringsagenda in het Omgevingsproces Ternaard is klaar. Voor ons begon de betrokkenheid bij het proces in januari 2019, vanaf dat moment schoven we aan om te adviseren en te ondersteunen in de communicatie. Een dynamisch proces was het.

De collega’s van Partoer gingen met vertegenwoordigers uit de streek en de Friese overheden aan het werk om inhoud voor de agenda te verzamelen. Vanuit Noordtij hebben we ons gericht op het vasthouden van een eenduidige en transparante uitvoering van de communicatie. Daar waar belangen zo divers zijn en de maatschappelijke impact groot, is dat geen eenvoudige kluif. Het was voor iedereen een intensieve tijd, waarin met veel betrokkenheid en energie is gewerkt.

Op 28 oktober is de investeringsagenda gepresenteerd aan de werkgroep met inwoners en andere belanghebbenden uit de streek. Alle opbrengsten hebben een plek gekregen in het interactieve, digitale document. Het resultaat is online te vinden op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân:  https://www.noardeast-fryslan.nl/de-investeringsagenda

Op 9 december faciliteerde Jaap Jepma van Noordtij twee informatieve slotbijeenkomsten over het proces.  Er was een middagbijeenkomst voor bestuurders van de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en een avondbijeenkomst voor de inwoners uit de streek rondom Ternaard en Wierum. Er werd bekend gemaakt dat de regio met ingang van 2021 over 60 miljoen euro (verspreid over tien jaar) van het Rijk en de NAM kan beschikken als de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard en Wierum doorgaat.

Het Omgevingsproces Ternaard ging niet over de vraag of betrokkenen voor of tegen gaswinning zijn, maar over de vraag aan welke randvoorwaarden en compensatie moet worden voldaan als het rijk tot gaswinning besluit. De spelregels die de regio belangrijk vindt zijn uitgewerkt in de investeringsagenda.

Lees hier meer over het omgevingsproces

Terug naar overzicht