Subnavigatie

De start van een omgevingsvisie voor Smallingerland

Eind vorig jaar startte gemeente Smallingerland met het maken van een omgevingsvisie. Om een passende omgevingsvisie op te stellen, wilde de gemeente graag van haar inwoners horen wat zíj belangrijk vinden. Hoe zien ze hun omgeving? Wat zijn sterke en zwakke kanten? Wat wordt belangrijk in de toekomst?

Om hierover met inwoners in gesprek te gaan, zijn in het voorjaar van 2019 zes bijeenkomsten georganiseerd: drie in de dorpen en drie in Drachten. De bijeenkomsten werden begeleid door Jaap Jepma en Noordtij ondersteunde bij het bedenken van een geschikte werkvorm.

Zo’n 70 inwoners bezochten de bijeenkomsten. Zij zijn aan de slag gegaan met tien thema’s. Deze thema’s waren gebaseerd op de uitkomsten van de startbijeenkomst in de Lawei, in het najaar van 2018. De deelnemers hebben uit de thema’s een top 5 samengesteld, deelden welke thema’s volgens hen samenhangen en vertelden over hun zorgen en ideeën voor de toekomst.

Het resultaat is een zee aan informatie. Noordtij maakte een overzichtelijk impressieverslag waar gemeente Smallingerland mee verder kan. Het is nu tijd voor de volgende stap, met een passende omgevingsvisie als einddoel.

 

(foto: Bart Lindenhovius)

 

Terug naar overzicht