Subnavigatie

Toekomstbestendig team duurzaamheid van samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Het huidige team duurzaamheid van de swo De Wolden Hoogeveen wilde graag in kaart gebracht hebben wat zij als team nodig hebben om toekomstbestendig te worden.

Binnen het onderwerp 'duurzaamheid' gaat de komende jaren veel gebeuren. Alle gemeenten moeten aan de slag met de RES (regionale energie strategie), dit gaat veel vragen van de huidige teamleden. Het doel van deze verkenning was om te inventariseren wat de huidige werkzaamheden zijn binnen het team, welke werkzaamheden er verwacht worden en wat dat vraagt aan eventueel nieuwe collega's om het team te versterken. In een aantal sessies hebben we antwoorden geformuleerd op bovenstaande vragen en zijn er drie profielschetsen gemaakt voor in te vullen vacatures. 

Terug naar overzicht