Subnavigatie

Gemeente Smallingerland en inwoners praten samen over de toekomst

Gemeente Smallingerland legt de lat hoog voor de bewonersbetrokkenheid bij de Omgevingsvisie. Tijdens de startbijeenkomst op 28 november is de toon gezet voor het proces tijdens een energieke avond met ruim 100 inwoners: wat moet er op de agenda voor de omgevingsvisie?

Raadsleden namen een bijzondere rol als tafelheren en dames, ambtenaren luisterden actief mee. Alle thema's kwamen langs, zowel de vergezichten hoog over als acties op de eigen kavel. Mooi, mooi, mooi. En een feest om te faciliteren. Voor gemeente en inwoners was dit de eerste stap. Een daverende stap, dat wel! Gaat dat volgen!

Noordtij heeft samen met de gemeente nagedacht in de voorbereiding en uitvoering van deze startbijeenkomst, tevens was Jaap Jepma de gespreksleider deze avond.

Voor een impressie van de avond bekijk onderstaande video

 

Terug naar overzicht