Subnavigatie

Workshop Participatie tijdens conferentie Ruimte voor zon

Donderdag 15 november vond de 5e editie van de conferentie Ruimte voor zon plaats, georganiseerd door de Provincie Groningen. Het belangrijkste doel was om tot uitwisseling van zonne-energiegerelateerde kennis en ervaringen te komen, nieuwe ideeën op te doen en tot verdere samenwerking in de regio te komen tussen bedrijven, (semi-)overheden, lokale initiatieven en omwonenden.

Jaap Jepma begeleidde deze middag de workshop 'Participatie'. Centraal stond de vraag: Als de ambitie wordt gesteld dat 50% van de lokale productie in eigendom moet zijn van de lokale omgeving. Op welke manier is dat wenselijk en haalbaar? Aan de hand van vier stellingen werden de deelnemers uitgenodigd om met post-it's te laten weten of ze voor of tegen de stelling waren. Daarna volgende plenair het gesprek over de uitkomsten.

(foto: T. van der Meij)

Terug naar overzicht