Subnavigatie

Gemeenteraad De Wolden in dialoog met inwoners over duurzaamheid

15 november jl. vond in het dorpshuis De Bastogne in Ansen de Dialoogavond duurzaamheid plaats. Tijdens deze avond ging de gemeenteraad van De Wolden in gesprek met inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en initiatieven over duurzaamheid in de gemeente. Met bijna 80 deelnemers was het een zeer geslaagde opkomst.

De gemeente wil volop inzetten op het verduurzamen van de woningvoorraad en gebouwde omgeving, dit om de CO2 uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De gemeenteraad wilde met deze dialoogavond weten om hoeverre mensen zelf al aan de slag zijn met het verduurzamen van de eigen woning/omgeving, en wat zie hierin van de gemeente nodig hebben. Tijdens de avond waren er presentaties van verschillende initiatieven uit de regio. Vanuit Noordtij hebben we de avond mede georganiseerd en als aftrap een interactieve quiz gemaakt en gepresenteerd.

Terug naar overzicht