Subnavigatie

Borging van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Als het gaat om het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân neemt Mar en Klif als bezoekerscentrum een kenmerkende positie in, maar deze positie is niet verankerd in de opgave van Mar en Klif. Deze positie is ook niet formeel afgesproken en gedeeld.

Mar en Klif heeft Noordtij gevraagd een verkenning uit te voeren om in beeld te krijgen welke positie en ambitie past bij Mar en Klif, wat betreft het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Tijdens deze verkenning werd steeds meer duidelijk hoezeer het Nationaal Landschap verweesd is. De samenhang tussen organisaties hierbij betrokken is zo goed als weg. Voor Mar en Klif was dit aanleiding om in beeld te krijgen wat ervoor nodig is om het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân weer op de kaart te krijgen en of daarvoor voldoende steun en enthousiasme is. Noordtij heeft hiervoor verschillende stakeholders gesproken en er zijn diverse bestuurlijke bijeenkomsten geweest om het over de positie van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te hebben. De verkenning is nu afgerond. Eind september hebben we een bijeenkomst georganiseerd om de betrokkenheid te peilen rondom een vernieuwde samenwerking in het Nationaal Landschap. Het initiatief van Mar en Klif om deze bijeenkomst te organiseren en het Nationaal Landschap opnieuw te agenderen is zeer gewaardeerd. Er zijn een aantal resultaten besproken die voor een eerstvolgende stap het initiatief bij Mar en Klif laten, in samenwerking met de overheden.

Terug naar overzicht