Subnavigatie

Impressie Expertmeetings Omgevingslab Steden en Dorpen

Eind januari, begin februari hebben we voor het Omgevingslab Steden en Dorpen drie Expertsessies georganiseerd. Deze sessies vonden plaats in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Ruim 100 deelnemers uit verschillende domeinen zoals zorg, vervoer, milieu en welstand hebben meegedacht en gediscussieerd over de volgende drie thema’s: Grote nationale opgaven, zoals energietransitie, versus behoud van regionale identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Ruimte voor ontwikkeling versus zuinig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit en bevolkingsdaling versus leefbare en vitale dorpen.

Het doel van de Expertmeetings was om samen met professionals naar deze thema’s kijken en ontwikkelingen te bespreken, kennis te delen, thema’s te verdiepen en aan te scherpen. Welke rollen zien zij voor de overheid binnen de omgevingsvisie? Welke mate van ruimte geven is gewenst versus het vastleggen van kaders? Ook de procesmatige kant van de dilemma’s is aan bod gekomen. Meer loslaten vraagt om een andere manier van werken vanuit de overheid, hoe kan dat vormgegeven worden?

Alle deelnemers kregen voorafgaand aan de bijeenkomsten een Position Paper waarin de dilemma’s per thema waren geschetst en een Matrix met keuzemogelijkheden om tijdens de Expertmeetings te bespreken. Bij de sessies hebben de volgende sprekers een prikkelende inleiding gegeven: Mieke Oostra, lector Ruimtelijke Transformaties Hanzehogeschool Groningen, Daniël Depenbrock, teamleider woonbeleid en strategisch voorraadbeleid KAW en Ingrid van de Vegte, directeur Fries Sociaal Planbureau. Zij gaven vanuit hun professie een reflectie op de Positionpaper en brachten verschillende inzichten mee voor het gesprek.

Op de website www.omgevingslab.frl vindt u de uitkomsten van de drie bijeenkomsten uitgewerkt per thema in een Matrix. Ook vindt u daar de presentaties van de drie sprekers.

 

Terug naar overzicht