Subnavigatie

Communicatie en PR voor Green PAC

Green PAC is opgericht eind 2013 door initiatiefnemers Windesheim en NHLStenden en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Green PAC initieert en faciliteert ‘businessdriven‘ kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Daarnaast richt Green PAC zich op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht rond kunststoftechnologie te versterken. Vanuit Noordtij verzorgd collega Daan Borjeson al sinds de oprichting van Green PAC de ondersteunende en uitvoerende communicatie rond en over Green PAC.

In de periode tot 2018 is het initiatief uitgegroeid tot een lokaal, regionaal en landelijk herkenbaar initiatief. In die periode is door de initiatiefnemers geïnvesteerd in het neerzetten van een sterk inhoudelijk platform. Een platform waar verschillende successen zijn geboekt en dat heeft bijgedragen aan het versterken en verankeren van de aanwezige expertise en knowhow in de regio waar het gaat om ontwikkelingen en innovaties rond (groene) kunststoffen, composieten, vezels en garens. In de samenwerking tussen Windesheim en NHLStenden, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Zwolle en Emmen, gecombineerd met regionale initiatieven als Kennispoort Drenthe en Zwolle heeft Green PAC een reputatie opgebouwd die als resultaatgericht, inhoudelijk en kennis gedreven wordt omschreven. Green PAC is uitgegroeid tot de aangewezen partner rond de uitvoering en implementatie van de ambities en doelen die landelijk, regionaal en lokaal zijn gemaakt vanuit het topsectorenbeleid. Kortom een prestatie die het initiatief ook voor de komende jaren legitimeert.

Waar vergelijkbare initiatieven in het land de afgelopen jaren vooral hebben geïnvesteerd in het zichtbaar maken van hun imago en identiteit, heeft Green PAC zich vanuit de luwte ontwikkeld tot noordelijke kennisrotonde voor groene chemie. Een aanpak die past bij de noordelijke nuchterheid, maar die nu meer op de voorgrond mag treden. De mantel van bescheidenheid moet af. Green PAC mag meer worden gezien. Naast de sterk inhoudelijke gedrevenheid wordt een duidelijke smoel steeds belangrijker. In de uitvoering van de werkzaamheden door Noordtij dit jaar, wordt daar explicieter op ingezet.
 

 

Terug naar overzicht