Subnavigatie

Communicatie voor Biobased Circular Drenthe

De provincie Drenthe en gemeente Emmen zetten zich al langere tijd in voor de ontwikkeling van een biobased economy met focus op vezelchemie. Vanuit Noordtij ondersteunt collega Daan Borjeson deze inzet al een aantal jaren met strategische en uitvoerende communicatie. Zo ook dit jaar. Wat momenteel verandert is de manier waarop de provincie en gemeente tegen het begrip biobased aankijken. Circulaire economie wint daarin aan terrein. Een economie waarin gewerkt wordt volgens de ketenaanpak en het sluiten van kringlopen. Vanuit communicatief oogpunt betekent dit dat de nadruk dit jaar meer kom te liggen op de combinatie van beide begrippen.

De biobased ontwikkelingen, waar Drenthe de afgelopen jaren vol op heeft geïnvesteerd (en nog steeds doet), beginnen hun vruchten af te werpen. Dat heeft in 2017 tot verschillende mooie resultaten geleid. Het bedrijvennetwerk SUSPACC is ontstaan, het initiatief Green PAC heeft samen met een consortium van bedrijven gewerkt aan een de landelijke primeur van een biobased fietspad, Fiby Products vestigde zich in Emmen en Chemport Europe, nieuw gezamenlijk initiatief van de provincies Drenthe en Groningen, werd gelanceerd. Dit laatste met de gedachte om juist ook meer nationaal en internationaal zichtbaar te worden. Met eveneens succes. De deelname aan EFIB 2017 in Brussel onder de naam Chemport Europe heeft de naam Europees gevestigd en het internationale karakter van het initiatief versterkt en vergroot.

Anno nu!
Kijken we door naar dit jaar dan kan worden geconcludeerd dat de ontwikkelingen hard gaan en de drang om nationaal en internationaal te opereren versterkt. Vanuit die gedachte blijven de provincie en gemeente de provincie en gemeente actief inzetten op het zichtbaar en herkenbaar maken van de kracht in Drenthe: biobased ondernemen in een circulaire economie. De ingrediënten hiervoor zijn aanwezig en vanuit Noordtij zijn we blij dat wij hier weer vanuit onze kracht en expertise mogen aanschuiven. Wij denken daarbij aan een aanpak vanuit het nieuwe economisch denken.

Het nieuwe economisch denken
Waar de communicatie in het verleden vooral gericht was op de biobased gedachte haalt de werkelijkheid ons vandaag de dag in en zorgen de nieuwe inzichten ervoor dat biobased alleen niet voldoende is. Het eenzijdige neoklassieke denken wordt steeds vaker losgelaten. Nieuwe theorieën worden ontwikkeld die beter passen in de 21ste eeuw. Mooi voorbeeld hiervan vinden wij de donut economie van Kate Raworth. Deze Oxford-onderzoeker doorbreekt het oude economisch denken met haar theorie van deze nieuwe economie. Een economie gebaseerd op de huidige transitie die we als samenleving doormaken. Niet langer gebaseerd op BBP-groei maar op een ‘donut’ (zie afbeelding) die het Bruto Binnenlands Product moet vervangen als graadmeter voor de welvaart in een land.

De binnenste ring definieert elf basisvoorzieningen waar ieder mens recht op heeft; de buitenste ring geeft negen planetaire grenzen weer. Volgens Raworth is de doelstelling van de mensheid in de 21e eeuw om binnen het 'rechtvaardige en veilige’ deel van de donut te komen en te blijven. Trekken we dat door naar de biobased en circulaire ontwikkelingen dan wordt in Drenthe al volop geïnvesteerd in deze nieuwe economie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken hier dagelijks samen om de nieuwe economie mogelijk te maken. Om dat te laten zien biedt communicatie een uitkomst. Voor het komend jaar zetten we de lijn door om de ontwikkelingen op biobased gebied zichtbaar te maken. Wel herpositioneren we het uitgangspunt en komt de focus te liggen op biobased ontwikkelingen vanuit een circulaire gedachte. Waar de focus de afgelopen jaren vooral lag in de biobased ontwikkelingen ansich wordt nu breder gekeken naar het gebruik van biobased in een gesloten kringloop. Afval verminderen (recycling en upcycling), het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en het sluiten van kringlopen. Dat is goed voor het economische klimaat in de provincie, draagt bij aan werkgelegenheid en past in het nieuwe denken.

Werkzaamheden
Voor het werk dat Daan voor Drenthe doet, betekent dit voor dit jaar dat de communicatie gebaseerd blijft op het verbinden van partijen, het profileren van ontwikkelingen en het versterken van netwerken. Wat verschuift is de focus. De circulaire gedachte wordt een nieuwe en meer belangrijke ontwikkelrichting. Trekken we deze ontwikkelrichting door dan is ander belangrijk doel van de communicatie om dit vanuit de kracht van Drenthe te blijven doen. Het initiatief Chemport Europe wordt zwaarder ingezet om de ontwikkelingen in zowel Groningen en Drenthe te profileren en zichtbaar te maken. Met onze communicatieinzet willen we borgen dat Drentse ontwikkelingen een heldere en zichtbare plek krijgen zonder afbreuk te doen aan hetgeen de afgelopen jaren is opgebouwd. Want wat Drenthe biedt is en blijft uniek. De inzet vanuit communicatie blijft daarin; de sterke punten zichtbaar maken en breed verspreiden. Uiteraard met de nadruk op (bio)polymeren, (bio)composieten, vezels en garens.

 

Terug naar overzicht