Subnavigatie

Expertmeetings Omgevingslab Steden en Dorpen van start!

Met het Omgevingslab Steden en Dorpen organiseren we op 26 januari, 31 januari en 2 februari Expertmeetings.

Met een groep experts en professionals worden tijdens deze bijeenkomst drie thema's besproken:

  • Grote nationale opgaven, zoals energietransitie, versus behoud van regionale identiteit en ruimtelijke kwaliteit
  • Ruimte voor ontwikkeling versus zuinig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit 
  • Bevolkingsdaling versus leefbare en vitale dorpen

Hoe kijkt men aan tegen verschillende thema’s en welke ontwikkelingen spelen er die van invloed zijn op de ontwikkeling van steden en dorpen in Fryslân. Hoe verhouden die zich tot ambities rondom wonen, voorzieningen, bedrijvigheid en bijvoorbeeld recreatie? Welke voorstellen en plannen moeten een plek krijgen in de Omgevingsvisies van de overheden?

Het doel van deze expertmeetings is om inhoud te verzamelen voor de Omgevingsvisie. Bent u expert op het gebied van één van onderstaande onderwerpen, heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel meedoen? Meld u dan aan via omgevingslab@fryslan.frl.

Bekijk hier de uitgebreide uitnodiging

Hieronder treft u de Position Paper, deze vormt het uitgangspunt voor de discussie tijdens de expertsessie

Terug naar overzicht