Subnavigatie

Omgevingslab Steden en Dorpen

Welke ontwikkelingen komen er op ons af in de stedelijke omgeving en de dorpen? Hoe verhouden die zich tot ambities rondom wonen, bedrijvigheid en bijvoorbeeld recreatie? En wat is dan de impact op de natuur, water en wegen in het Friese landschap? Spelen afwegingen in de dossiers klimaatverandering en energie daarbij ook een rol? Welke dilemma’s moeten wat dat betreft een plek krijgen in de Omgevingsvisies van de overheden?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân trekken samen op in De Friese aanPak om het gesprek te hebben met de mienskip over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat gebeurt in Omgevingslabs. Wij zijn gevraagd om het proces te faciliteren om tot bouwstenen te komen voor het Omgevingslab Steden en Dorpen. Weusthuis zorgt voor de inhoudelijke analyses. In januari en februari 2018 zijn er drie expertmeetings, in april wordt een Dag van de Steden en Dorpen georganiseerd.

Terug naar overzicht