Subnavigatie

Innovatieplannen Wetterskip

Hoe kan het Wetterskip (Waterschap) de innovatieve ambities realiseren? Eind maart begeleidt Noordtij 2 maal de brainstorm van projectleiders van het Wetterskip over innovatieve projecten. Een aantal weken later staat een werkbijeenkomst van het Wetterskip met het nieuwe lectoraat Waterkwaliteit van Hogeschool Van Hall Larenstein op het programma. Voor het gesprek over hoe elkaar te versterken in innovatieve projecten, en de bijhorende afstemming met het onderwijs.

Terug naar overzicht