Subnavigatie

Informatiemarkt Waterfront Drachten, delen van ideeën

De gemeente Smallingerland wil een visie ontwikkelen op het waterfront van Drachten. Zij hebben NO.ORDPEIL gevraagd deze visie te ontwikkelen. Noordtij werkt hierin mee en begeleidt de interactieve sessies om tot de visie te komen.

Woensdag 2 december vond in het gemeentehuis van Smalligerland de informatiemarkt plaats. Tijdens deze markt konden bewoners bijgepraat worden over de huidige ideeën, en konden zij natuurlijk ook hun eigen ideeën en gedachtes inbrengen bij de 'sticky wall'. Met meer dan 150 bezoekers was het een zeer geslaagde avond. Alle input wordt meegenomen om uiteindelijk tot een visie te komen.

Waterfront Drachten

Waterfront Drachten gaat over de waterrijke toegangspoort aan de westzijde van Drachten. Een gebied waar volop kansen liggen om uit te groeien tot een belangrijke schakel tussen de Friese Meren en de Friese Wouden. Die kansen willen we benutten voor de versterking van de werkgelegenheid in onder andere de recreatieve sector. Daarnaast is het behoud en bevordering van de leefbaarheid in Drachten en omgeving door het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving van groot belang. In de visie "Waterfront Drachten" werken we daarom de kansen en opgaven uit om de bestaande waterwegen beter te benutten. Zijn er ingrepen in het landschap nodig? Kunnen oevers beter toegankelijk gemaakt worden? Wat is mooi en wat kan beter? Welke voorzieningen zijn er al? Op welke plekken zijn nieuwe voorzieningen nodig en welke zijn dat dan? Hoe kan dat er uit zien? Wie zijn nodig om de ambities te helpen realiseren?


 

Samen aan de slag!

De gemeente maakt de visie niet alleen, ook de Provincie is hierbij betrokken. Omdat de visie de inwoners, ondernemers en instellingen natuurlijk ook aangaat, worden zijn ook in het proces betrokken. Samen ideeën en plannen bedenken, verzamelen, uitwerken en uitvoeren. Hiervoor worden een aantal actieve werkbijeenkomsten georganiseerd. Voor het opstellen van de visie heeft de gemeente bureau NO.ORDPEIL ingehuurd. Door samenwerking met drie Friese bureaus (Noordtij, Territoria en Hanneke Schmeink RECREATIE) heeft N0.0RDPEIL een krachtig en creatief expertiseteam met veel (watersport)ervaring. Samen met ondernemers, onderwijs en organisaties zet N0.0RDPEIL zich in om lokale kernkwaliteiten te benutten als een innovatieve impuls voor de Friese toeristische sector. Een kans om de Friese Meren te koppelen aan de landgoedbossen van Beetsterzwaag en het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Door middel van interactieve sessies wordt ingezet op een realistisch uitvoeringsprogramma voor publieke en private partijen en een stevig ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren.

Kijk voor meer informatie over Waterfront Drachten op www.oostelijkepoortfriesemeren.nl

Krachtig creatief expertiseteam
Door samenwerking met drie Friese bureaus (Noordtij, Territoria en Hanneke Schmeink RECREATIE) heeft N0.0RDPEIL een krachtig en creatief expertiseteam met veel (watersport)ervaring.  Samen met ondernemers, onderwijs en organisaties zet N0.0RDPEIL zich in om lokale kernkwaliteiten te benutten als een innovatieve impuls voor de Friese toeristische sector. Een kans om de Friese Meren te koppelen aan de landgoedbossen van Beetsterzwaag en het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Door middel van interactieve sessies wordt ingezet op een realistisch uitvoeringsprogramma voor publieke en private partijen en een stevig ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren.  - See more at: http://www.noordpeil.nl/nieuws/artikel/dec-2015-informatiemarkt-waterfront-drachten.html#sthash.fh9LpIt9.dpuf
Terug naar overzicht