Subnavigatie

Expertmeeting Atlas op Tournee

ARK Fryslân heeft samen met Architectuur lokaal op 24 november de expertmeeting Atlas op Tournee georganiseerd. Ilse heeft namens ARK Fryslân deze expertmeeting tot stand gebracht.

Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de expertmeeting zijn de binnensteden van Leeuwarden en Dokkum onder de loep genomen en dan vooral vanuit de belangrijke aanloopstraten naar het historische centrum.

Identiteit centra Leeuwarden & Dokkum
Beide steden kampen met het feit dat de aanloopstraten niet de kwaliteit meer uitstralen die in het centrum nog wel aanwezig is, terwijl beide routes essentieel zijn in verband met de goede parkeergelegenheden. In Leeuwarden gaat het om het gebied Nieuweburen / de Voorstreek en in Dokkum staat het gebied tussen de Aalsumerpoort en de Koormarkt centraal. Hoe zit het met de historische kwaliteiten, zoals de monumentale panden, die identiteit geeft aan de stad en het centrum? Welke vrijheden geeft dat en welke beperkingen? Wat kunnen de steden aan, en wat doe je met de gebieden eromheen?

Krimp en leegstand
Dokkum heeft als hoofdstad van de gemeente Dongeradeel de officiële krimpstatus ontvangen. Wat betekend deze status voor de stad en het historische centrum? Leeuwarden heeft als hoofdstad van de provincie geen last van krimp, maar wel veel leegstand. Hoe behoud je de kwaliteit in het centrum?

Programma expertmeeting
De Atlas is bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden. Jaap Evert Abrahamse, co-auteur van de Atlas van de Verstedelijking gaf een inleiding op de atlas en de steden Leeuwarden en Dokkum. Tijdens de expertmeeting zijn  de deelnemers aan de slag gegaan met twee casussen vanuit de twee steden. In gemixte teams werkten zij een strategie uit hoe deze aanloopstraten weer passend te maken bij de kwaliteit die het ooit had en past bij het huidige centrum. Zowel vanuit erfgoed en cultuurhistorie

Terug naar overzicht