Subnavigatie

Gebiedsvisie De Monden

In het Mondengebied in Drenthe anticiperen de gemeente Borger-Odoorn en de woningcorporatie op de verwachte krimp in het gebied. Zij hebben Territoria gevraagd een gebiedsvisie te ontwikkelen hoe het gebied leefbaar te houden. Er zijn twee gebieden uitgewerkt, waar in de komende periode woningen gesloopt gaan worden. Territoria heeft Noordtij gevraagd het communicatietraject met inwoners mee vorm te geven en uit te voeren.

Gezamenlijk is nagedacht hoe de vrij te komen ruimte in te vullen met voorzieningen en groenstructuren. Territoria heeft op basis van de eerste werksessie met bewoners een basisvoorstel gemaakt, en in dit voorstel konden de bewoners zelf aangeven waar zij bepaalde voorzieningen (zoals een picknickbankje, een vuurplaats, een siertuin) wilden plaatsen. In groepjes zijn de bewoners met elkaar in gesprek gegaan en is er consesus gezocht voor de inrichting.

 

Terug naar overzicht