Subnavigatie

Koppelkansen Friese IJsselmeerkust

In het IJsselmeer vindt de komende jaren een peilverhoging plaats. Die peilverhoging heeft een aantal effecten: er zijn risico’s voor de lager gelegen gebieden, er treedt erosie op en er zijn mogelijk schadelijke gevolgen voor de vitaliteit van het riet.

Om de gevolgen van peilwijziging te mitigeren zijn maatregelen nodig. Naast deze peilwijzigingen vinden grote projecten plaats, waarmee wisselwerking is: afsluitdijk, vismigratierivier, zandwinning, N2000, Kaderrichtlijn water. Een keuze voor een maatregelenpakket moet zoveel mogelijk opbrengst combineren en bijdragen aan systeemherstel van het IJsselmeer. Welke plekken zijn logisch? Wat werkt? Is er experimenteerruimte (nodig)? Welke kennis hebben we en wat is er nog nodig? Noordtij ondersteunt procesmatig dit project. Vanuit de natuurmaatregelen gaan we met de belanghebbenden uit het gebied kijken waar zowel binnendijkse als buitendijkse 'koppelkansen' mogelijk zijn. Waardoor bijvoorbeeld natuurmaatregelen winst opleveren voor de recreatie in het gebied.

Terug naar overzicht