Subnavigatie

Noordtij en het aardbevingsdossier

Vanuit Noordtij hebben we dit jaar veel bijeenkomsten en projecten binnen het aardbevingsdossier mogen uitvoeren. Hieronder volgt een greep uit de opdrachten.

RIG avonden

Zo hebben we het hele jaar door RIG avonden (Regionale informatieavond Gaswinning) samen met de gemeente Loppersum en de NAM georganiseerd. De avonden hebben verschillende thema's belicht. Het Centrum Veilig Wonen (CVW), De Dialoogtafel, Erfgoed en de Economic Board zijn onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Doel van deze avonden is om met bewoners en geïnteresseerden in gesprek te gaan over deze onderwerpen en gedachten uit te wisselen.

Vakwerkprijs

In april hebben we voor de NAM en ARUP de uitreiking van de VAKWERKprijs georganiseerd. Tien genomineerden toonden in hun stand de versterkingsmaatregelen die zij hebben gemaakt om bestaande huizen te verstevigen. Alle producten zijn getest in diverse testhuizen in Groningen. De winnaar was het Amsterdamse bouwadviesbureau Strackee. De VAKWERKprijs bestaat uit een trofee plus de Design Award van 40.000 euro. Daarnaast werden de consortia bestaande uit regionaal gewortelde bedrijven Bouwbedrijf De Boer/DAAD architecten en Remmers Bouwchemie/Thor Helical/Pieters Bouwtechniek vanwege het behalen van de score 7.0 of hoger beloond met een design award, bestaande uit een geldprijs van 40.000 euro.

Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders heeft op 1 oktober jl. zijn plan gepresenteerd. Om te weten wat er in het plan terug zou moeten komen zijn er in augustus en september tien bijeenkomsten geweest, waar de NCG met verschillende partijen gesproken heeft over de mogelijke invullingen. Jaap Jepma heeft deze sessie begeleidt. Op 30 september zijn tijdens de slotbijeenkomst de uitkomsten van deze sessies besproken met alle deelnemers (250 personen). Noordtij heeft voor de slotbijeenkomst de dagvoorzitter, het regelen van de locatie en de praktische organisatie op zich genomen.

TNO / NAM informatiebijeenkomst gebouwsensoren

TNO heeft gebouwsensoren geplaats in 300 gebouwen, zowel particulier als openbare, in de provincie Groningen. Een gebouwsensor meet elke beweging van een gebouw. De sensor registreert bijvoorbeeld een deur die dichtvalt, een vrachtwagen die langsrijdt en dus ook een aardbeving. De metingen van gebouwsensoren zijn onderdeel van een breder meetprogramma. Op 24 november hebben wij de informatiebijeenkomst gebouwsensoren georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst kregen de deelnemers die in hun gebouw een sensor hebben uitleg over de metingen, wat de ervaringen tot nu toe zijn, en natuurlijk de meetresulaten.

Gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum ligt in het kerngebied van de aardbevingen. De gemeente wil graag een communicatievisie voor dit onderwerp opstellen. Ilse heeft diverse steakholders geïnterviewd, en een eerder uitgevoerde enquête geanalyseerd om tot ingrediënten te komen voor een communicatievisie.

Terug naar overzicht