Subnavigatie

Geen nieuws = goed nieuws!

Hier maar es even een korte update. We hebben weinig nieuws geplaatst het afgelopen jaar. Gelukkig geldt ook hier: geen nieuws = goed nieuws. We zijn stevig aan de slag.

We werken voor verschillende opdrachtgevers aan Biobased Business-ontwikkelingen en positionering. Als procesbegeleider kunnen we ons ei ook kwijt in de actualiteit rondom het Friese Veenweidegebied, de FUMO, Caparis, en de aardbevingen in Groningen. Voor een deel is dit werk achter de schermen.

Onlangs hebben we het werk rond Waterfronten Drachten en de toekomstvisie Terschelling afgerond. Noordtij heeft dit voorjaar een team-tweedaagse met de NHL, bijeenkomsten voor Groninger Dorpen, Duurzaam Door, de Energiewacht en nog een aantal organisaties geadviseerd en begeleid. De ene keer om met allerlei belanghebbenden een gezamenlijke koers te bepalen, de andere keer om intern op één lijn te komen of zich te oriënteren op de toekomst. Open met elkaar in gesprek en werken aan verbinding is en blijft overal de kern voor samenwerking.

We zijn als communicatiespecialist betrokken bij gemeentelijke ontwikkeling als de gebiedsvisie De Monden, het actieplan klimaat en energie van De Wolden, de ‘aardbevings-nieuwsbrief' voor inwoners van Loppersum. Ontwikkelingen rondom samenwerking in agrarisch natuurbeheer, huisvestings- en woonbeleid in krimpgebieden evenals samenwerking en een jubileum van Nationale Parken staan ook in onze agenda. Interessante en maatschappelijk relevante vraagstukken waar we graag ons steentje aan bij dragen. Om kort te gaan: we zijn Noordtij-blij :)!

Terug naar overzicht