Subnavigatie

Veel animo voor discussieavond concept TS25

De inspraaktermijn voor het concept TS25 loopt ten einde. Half februari vond de goed bezochte discussieavond over de toekomst visie plaats. Hoe zien de inwoners de toekomst van Terschelling voor zich? Aan de hand van stellingen heeft Jaap de discussie met de inwoners begeleidt. Noordtij werkt samen met Jan Theun Visser (Compass4u) en de provincie Fryslân aan de toekomstvisie TS25 voor Terschelling.

Lees hieronder een verslag van de discussieavond.

 

Terug naar overzicht