Subnavigatie

TS2025: met bewoners het gemeentebeleid van morgen maken

Noordtij begeleidt Terschelling bij de ontwikkeling van TS2025: de integrale ontwikkelvisie van het eiland.

Het item over TS2025 start op 06'11''.

Denktank
Op 26 en 27 maart is de aftrap gegeven door een gezelschap van 30 deskundigen. 15 Eilanders en 15 mensen van de wal met elk een eigen deskundigheid, van duurzaam toerisme tot sociaal beleid tot economische ontwikkeling tot cultuurhistorie tot milieu en meer, hebben twee dagen intensief van gedachte gewisseld. Over de relevante vraagstukken voor Terschelling, trends in de samenleving en mogelijke beleidsrichtingen.

De ontwikkelvisie wordt tegelijk de paraplu en het toetsingskader voor het gemeentelijk beleid de komende tien jaar. Terschelling heeft voor een actief proces gekozen. Want juist de inbreng van bewoners en van deskundigen levert de bouwstenen voor TS2025.

Bewoners aan zet
In april worden een aantal bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd, inclusief een avond in het verzorgingshuis en een avond speciaal voor jongeren van 13 tot 23 jaar. Iedereen kan dan zijn inbreng leveren. Ook de 350 schoolkinderen op het eiland mogen meedenken, de burgemeester komt langs op school en er verschijnt een boekje met ideeën van de kinderen.

TS2025 krijgt inhoud op 4 thema's:
1. Vitale Samenleving (inclusief zorg, wonen, jongeren, demografie)
2. Kwaliteit Leefomgeving (inclusief ruimte, voorzieningen, infrastructuur)
3. Natuur en landschap (inclusief kustveiligheid, klimaat, cultuurhistorie)
4. Ruimte voor ondernemen (inclusief landbouw, maritiem, toerisme)

Terug naar overzicht