Subnavigatie

Lustwarande internationale aanpak 50 parken

In het Duitse Leer vindt op 8 januari 2015 de aftrap plaats van de Noordelijke Lustwarande. Met een Duits-Nederlandse expertmeeting over 'Groen erfgoed als recreatief toeristisch product'. Noordtij zorgt voor de tweetalige gespreksleiding.

Zo'n 50 landschapsparken, zoals landgoederen in Beetsterzwaag, Oranjewoud (Heerenveen), de Prinsentuin (Leeuwarden), de Fraeylemaborg (Slochteren), Evenburg (Leer) en Lütetsburg (Norden) zoeken samenwerking.  De Lustwarande wil historische parken en tuinen, begraafplaatsen, landgoederen en oude landschapselementen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland 'aaneenrijgen' tot een groen parelsnoer. Mét toeristische potentie.

Erfgoedeigenaren, gemeenten en provincies gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor nieuwe vormen van gebruik. Het is de bedoeling dat de lokale bevolking en ondernemers bewust worden van de kansen, die deze groene parels van Oranjewoud tot aan Oldenburg bieden. De Noordelijke Lustwarande is een project van de provincie Fryslân in samenwerking met het Ostfriesische Tourismus GmbH uit Leer. Adviesbureau N0.0RDPEIL verzorgt de uitvoering ervan. Het project wordt mede gefinancierd door Interreg IVa, een Europees subsidieprogramma voor landsgrensoverschrijdende projecten.

Terug naar overzicht