Subnavigatie

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2015 - DNA van Fryslân

Woensdag 23 september vierden we de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Fryslân. Het jubileum van welstandsorganisatie hûs en hiem stond hierbij centraal.

Het thema deze dag was 'Het DNA van Fryslân'. Zo'm 160 deelnemers kwamen naar De Kanselarij in Leeuwarden. De ochtend startte met een lezing van Meindert Schroor (sociaal geograaf) over de historie van welstand en hoe men vanaf de start tot nu naar ruimtelijke kwaliteit kijkt en er mee werkt.Hedwig Heinsman van DUS Architects uit Amsterdam liet juist de toekomst van architectuur zien. Zij bouwen op dit moment het eerste 3D-geprinte grachtenhuis in Amsterdam, en sprak bevlogen over de mogelijkheden die 3D printen biedt. Het middagprogramma bestond uit een 8-tal excursies, waaronder een bezoek aan Wetsus, de Elfstedenhal, het nieuwe poppodium Neushoorn, park Vijversburg en met de laarzen aan naar de bouwkuip van de Drachtsterweg. Rijdsadviseur van Landschap en Water, Eric Luiten betoogde in het middagprogramma dat we het straks niet meer over ruimtelijke kwaliteit maar over omgevingskwaliteit gaan hebben, en hoe de rollen veranderen als de omgevingswet van kracht gaat. Als afsluiter trad harpiste en zangeres Iris Kroes op, en betoverde het publiek met haar stem en harpspel. Het was een prachtige dag waarvoor Noordtij de organisatie samen met ARK Fryslân en hûs en hiem voor rekening mocht nemen.

 

Terug naar overzicht