Subnavigatie

Melkveewet en agrarische bedrijfsontwikkeling

De ontwikkeling van agrarische bedrijven is veel in het nieuws. Nu actueel: marktverruiming, verschuivende -Europese en mondiale- concurrentieposities en maatschappelijke discussies over dierwelzijn. In Drenthe en Friesland staan twee grote bijeenkomsten in het WTC en de TT Hall op de agenda. Gespreksleider: Jaap Jepma.

Klik voor de grote versie van deze mooie infographic over de Melkveewet op de pdf onderaan dit nieuwsbericht.

LTO-Noord organiseert haar jaarlijkse bijeenkomsten per provincie, dit jaar over agrarische bedrijfsontwikkeling in een wereld in verandering. De Melkveewet bijvoorbeeld raakt de sector in de volle breedte, veel meer dan de gemiddelde niet-agrariër beseft. Ondermeer boegbeeld Aalt Dijkhuizen van de Topsector Agri&Food en voorzitter Theo Koekkoek van Agrifirm geven hun visie tijdens de bijeenkomsten. De gedeputeerden van de provincies Fryslân en Drenthe zullen aangeven hoeveel ruimte de provincies de agrarische sector bieden.

Terug naar overzicht