Subnavigatie

Komberging Vlie; het beheer op het netvlies

De Waddenzee bestaat uit verschillende deelgebieden, zogenaamde kombergingen. Zo’n komberging staat in verbinding met de Noordzee via een zeegat. Met het getij stroomt er water in en uit. Er zijn tien kombergingsgebieden en één daarvan is de komberging Vlie. Met 794 vierkante kilometer is Het Vlie de grootste komberging. Er zijn ecologisch heel waardevolle gebieden, zoals de Ballastplaat ten zuiden van het vogeleiland Griend. Tegelijkertijd is er heel veel activiteit in het gebied, zoals scheepvaart, toerisme. mosselpercelen en garnalenvisserij. Voor deze komberging heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen om na te denken over een goed beheer in de komende jaren. Noordtij begeleidt de bijeenkomsten waarin een groep van zo’n dertig organisaties en bedrijven met elkaar nadenken over toekomstwensen en de beheeropgave.

Terug naar overzicht