Subnavigatie

Tresoar onderweg naar opgaven gestuurde organisatie

Tresoar is een belangrijk kennisknooppunt voor Friesland, als het gaat om taal, cultuur en geschiedenis. Vroeger werd van archieven vooral verwacht dat ze zoveel mogelijk bronnen verzamelden om ze voor de toekomst te bewaren, nu gaat het erom dat de kennis uit al die bronnen goed gebruikt kan worden en gecombineerd wordt met heel veel andere ontwikkelingen en organisaties. In de dynamiek van die innovaties ontwikkelt Tresoar zich met nieuwe werkprocessen en een andere manier van organiseren. Noordtij faciliteerde de managementdagen waarin nieuwe paden zijn verkend.

Terug naar overzicht