Subnavigatie

Provincie Groningen gaat voor Eerlijk, Eigen en Efficient

Op maandag 10 juli hebben gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper de oogst gepresenteerd van de energiedialoog die dit voorjaar in Groningen is gehouden. Kernbegrippen uit deze opbrengst zijn: eerlijk, efficiënt en eigen. Om te reflecteren op deze opbrengst kwamen deze bijeenkomst ruim 150 belangstellenden bij elkaar in het provinciehuis om met elkaar door te praten over de opgave die nu voorligt.

 De verwachting is dat in het najaar van 2017 de planning gereed is met een uitwerking van de richtlijnen en vervolgstappen voor nieuw beleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan de participatie en een goede verdeling tussen lusten en lasten, de visie op de eigen rol van de provincie en ruimtelijk beleid voor wind en zonne-energie. Het gesprek met ruim 400 Groningers tijdens de Energiedialoog levert belangrijke inhoud van de uitwerking van deze documenten en de werkwijze die de provincie hierin zal kiezen. Tijdens de bijeenkomst van maandag werden nog een aantal aanvullende uitspraken gedaan die leiden tot verdieping. Zo werd onder andere een oproep gedaan voor een goede informatievoorziening naar inwoners en gemeenten toe en de jeugd bij de energietransitie te betrekken.

Cartoonist Jan-Willem Spakman van Wimpie Comics maakte deze cartoon waarin een samenvatting van de bijeenkomst in terug te vinden is.

Terug naar overzicht