Subnavigatie

Heftige bijeenkomsten windenergie

Tijdens de bijeenkomsten van Fryslân foar de Wyn om windenergie-initiatieven met omwonenden, initiatiefnemers en belangstellenden te bespreken, komen heftige emoties naar voren. De tegenstanders voelen vaak een diepe woede en groot wantrouwen. Door de weerstand tegen windmolens op land, komen veel meer mensen dan zich hebben aangemeld naar de bijeenkomsten. Jaap Jepma is onafhankelijk gespreksleider. Voor- en tegenstanders kunnen zo hun gezichtspunt naar voren brengen.

Initiatiefnemer Fryslan foar de Wyn heeft de twaalf avonden in mei en juni georganiseerd om windenergie-initiatieven lokaal te bespreken. De Provincie Fryslân heeft met het Rijk een afspraak voor het realiseren van 530,5 MW staan, daar is op dit moment nog maar    MW van gerealiseerd. De opzet van Fryslân foar de Wyn is informatie-uitwisseling en samen kijken naar de mogelijkheden, zoals de kans nieuwe inkomsten voor de dorpen te generen. De initiatiefnemers presenteren zich in workshops. Inmiddels blijkt dat een deel van de initiatieven nog niet eerder met de omgeving is besproken. Daarnaast maken tegenstanders zich zorgen over het geluid en de gezondheidseffecten van windmolens. Ook de waarde van het Friese landschap is een belangrijk discussiepunt. Voorstanders zien de kans om oude windmolens te saneren, de financiële versterking van lokale gemeenschap, en de milieu-voordelen.

De opgave vanuit het Rijk vraagt om keuzes. De waarde van de onafhankelijke procesbegeleiding en gespreksleiding door Noordtij wordt door de voor- en tegenstanders herkent. Het is stevig werken, en vooral: mooi werk!

Terug naar overzicht