Subnavigatie

Aanmelden tot 14/3: Studiemiddagen BBE voor overheden en publieke organisaties

Speciaal voor beleidsmakers en projectleiders van provincies, gemeenten en andere publieke organisaties bieden Aanjagers van de Biobased Society (Noordtij, KNN en Bioclear) een cyclus van 4 + 1 studiemiddagen over de Biobased Economy en de Biobased Society. Aan de hand van concrete cases krijgt de term Biobased Economy vorm en inhoud en krijgt u handvatten om zelf biobased projecten te ontwikkelen of verder te helpen.

Economische kansen, nieuwe kaders
De Biobased Economy heeft impact op ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanologie. De mogelijkheden van biobased worden mede vorm gegeven door juridische en beleidsmatige kaders. Overheden hebben hierin een sturende rol, en willen kunnen anticiperen op nieuwe vragen van ondernemers of bewoners.

Kortom, de Biobased Economy heeft aansluiting nodig bij de samenleving en omgekeerd. Op welke manier kan de Biobased Economy een zachte landing maken in een sterke Biobased Society? Dát is Triple P -people, planet, profit- anno nu. Dit brengt ook andere opgaven voor overheden en publieke organisaties met zich mee. Tijdens de studiemiddagen zorgen we voor een evenwichtige mix van kennis en praktijk.

Biobased Economy vraagt om Biobased Society
Sinds 2010 werken Noordtij, KNN en Bioclear als Aanjagers van de Biobased Society samen aan de verbinding tussen de 'harde' kant van biobased en de veelstemmige maatschappij. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van businesscases, zijn we zelf actieve biobased-ondernemers en begeleiden we biobased-projecten en -communicatie van ondermeer overheden en kennisinstellingen. De trainers van de studiemiddagen (Jaap Jepma vanuit Noordtij) kennen het werkveld dus van binnenuit. Aanmelden kan tot 14 maart 2014.

Meer weten?

Terug naar overzicht