Subnavigatie

Vanochtend in de Volkskrant, vanavond op Schier

Wonen op Schiermonnikoog is duur- zo duur, dat eilanders de prijzen op de eigen woningmarkt niet meer kunnen betalen. Hiermee is een scheve situatie ontstaan en de oplossing is niet een-twee-drie gevonden, er spelen allerlei belangen. Jaap Jepma was gespreksleider tijdens de expert-bijeenkomst eerder dit jaar en nu tijdens de avond waarop het gemeentebestuur met bewoners in gesprek gaat.

Klik aan en lees het artikel uit de Volkskrant van 30 oktober 2014

Op de agenda:
"Het advies van de experts willen wij met u (inwoners, huiseigenaren en andere belanghebbenden) delen op een burgerbijeenkomst “Wonen en leefbaarheid”. Vindt u dat wij gezamenlijk maatregelen moeten treffen voor een betaalbaar en leefbaar dorp? En welke maatregelen dan? Of vindt u dat het gemeentebestuur de ontwikkelingen op de woningmarkt op zijn beloop moet laten? Want, zo zeggen sommigen, het woonvraagstuk is van alle tijden en lost zichzelf wel weer op. Het gemeentebestuur wil graag uw mening horen. Bijvoorbeeld om te peilen of er draagvlak is voor maatregelen die het collectieve belang dienen, maar nadelig kunnen zijn voor het individuele belang.
Het programma van de avond ziet er globaal als volgt uit. Eerst volgt een toelichting op het advies van de experts, waarna een aantal mogelijke scenario’s geschetst wordt. Op basis hiervan gaan wij met elkaar in gesprek. Aan het eind van de avond hopen wij een antwoord te krijgen op de vraag òf wij samen echt iets moeten doen voor betaalbaar en leefbaar dorp. En zo ja, welke maatregelen zouden dat dat kunnen zijn?
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit!"

Terug naar overzicht