Subnavigatie

RIG-avonden

Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert een aantal nieuwe bijeenkomsten. De avonden gaan telkens over een ander onderwerp dat annex is met de aardbevingen. Van psychische problemen door de bevingen, tot bouwen of infrastructuur, tot hoe het meten van bevingen in z'n werk gaat.

Jaap Jepma is gespreksleider voor de NAM, ministerie EZ en de gemeente Loppersum (epicentrum van de bevingen) voor bijeenkomsten over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. En daarmee de afgelopen anderhalf jaar ook voor de RIG-avonden.

Het RIG
De thema's van de avonden in 2013 en 2014 en, waar beschikbaar, de presentaties die hier zijn gehouden staan op de site van het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG). Het RIG is opgezet om bewoners te informeren en een luisterend oor bieden. Het is een initiatief van de gemeente Loppersum en NAM en wordt regelmatig voorzien van actuele informatie door het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb), universiteiten, de Veiligheidsregio, overheden en NAM.

Terug naar overzicht