Subnavigatie

Informatiemarkten over gaswinning uit het Groningenveld

Begin april kunnen Groningers die in het aardbevingsgebied wonen vragen stellen aan organisaties als de Veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, het KNMI, TNO, NAM en het ministerie van Economische Zaken.

Zij zijn allemaal aanwezig tijdens drie informatiemarkten. Daar beantwoorden zij vragen over het ontwerpbesluit, schadeherstel en -preventie, veiligheid en het versterkingspakket. Wie dat wil kan ook een zienswijze geven op het ontwerpbesluit. Zonodig helpt het team notulisten ter plekke met het opstelllen van de zienswijze. De drie avonden worden georganiseerd en gecoördineerd door Noordtij, in opdracht van het ministerie EZ, in nauwe samenwerking met de NAM en de drie gemeenten. Burgemeesters Geert-Jan ten Brink (gemeente Slochteren), Marijke van Beek (gemeente Eemsmond) en Albert Rodenboog (gemeente Loppersum) heten ieder van harte welkom op de informatiemarkten in hun gemeente.

 

 

 

Terug naar overzicht