Subnavigatie

Havenontwikkeling Harlingen

Harlingen wil de Nieuwe Willemshaven laten groeien tot volwaardig deel van de stad, om zo meer toeristische bestedingen aan de wal te genereren en een impuls te geven aan de werkgelegenheid in de Friese zeehaven. Noordtij, Karres en Brands, Stadkwadraat en Boiten werken van juli tot en met oktober aan het havenplan.

Voor bewoners en ondernemers gaat gebiedsontwikkeling vaak over hun beleving van de plek én over emoties rondom zaken als nut en noodzaak van investeringskosten of te verwachten overlast door werkzaamheden. Belangrijk onderdeel van het havenplan is dat bewoners, initiatiefnemers, ondernemers en gebruikers in en rondom de Willemshaven bij het proces worden betrokken. Noordtij staat voor deze opgave aan de lat.

Naast interviews met stakeholders en een informatieve publieksbijeenkomst bedachten we ook luchtigere manieren om kennis te maken met de voornemens. Zoals het leugenbankjesfestival, en laten we bierfietsen rijden om toeristen en inwoners van het stadscentrum naar het havenhoofd rijden voor een goed gesprek en prachtig uitzicht!

De opbrengsten van deze formele en informele activiteiten krijgen een plek in het havenplan zodat een goede balans ontstaat tussen de ambities van de gemeente en de wensen en ideeën uit de Harlinger samenleving.

We hebben zin in deze mooie opdracht, met onze samenwerkingspartners Karres en Brands (landschapsarchitecten), Stadkwadraat (kennis- en adviesbureau voor gebiedsontwikkeling) en Boiten (adviesbureau op het gebied van de civiel en cultuurtechniek)!

Terug naar overzicht