Subnavigatie

Biobased studiemiddagen voor overheden en publieke organisaties

Speciaal voor beleidsmakers en projectleiders van provincies, gemeenten en andere publieke organisaties organiseren Aanjagers van de Biobased Society (Noordtij, KNN en Bioclear) in het najaar weer studiemiddagen Biobased Economy. De focus is het ontwikkelen en realiseren van businesscases. Vanuit het perspectief Biobased Society leveren we een kader voor aansluiten op belangen in de samenleving

Biobased businesscases realiseren op lokaal en regionaal niveau
Deelnemers krijgen volop handvatten om zelf biobased projecten te ontwikkelen, of verder te helpen. We analyseren bestaande businesscases en zoomen in op ieders bbe-mogelijkheden, met een scherp oog voor de rol van overheden en de publieke sector. Zo krijgt biobased economy concreet vorm en inhoud. Tijdens de studiemiddagen zorgen we voor een pakkende mix van kennis en praktijk.

Economische kansen, nieuwe kaders

De biobased economy heeft aansluiting nodig bij de samenleving en omgekeerd. Dát is Triple P -people, planet, profit- anno nu. Dit brengt ook andere opgaven voor overheden en publieke organisaties met zich mee. Want biobased heeft impact op ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanologie; de ruimte voor biobased wordt mede vorm gegeven door juridische en beleidsmatige kaders. Overheden hebben hierin een sturende rol. Gemeenten, provincies en publieke organisaties willen anticiperen op nieuwe vragen van bewoners en ondernemers succesvol op weg helpen.

Biobased Economy vraagt om Biobased Society
Sinds 2010 werken Noordtij, KNN en Bioclear als Aanjagers van de Biobased Society samen aan de verbinding tussen de 'harde' kant van biobased en de veelstemmige samenleving. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van businesscases, zijn we zelf actieve biobased-ondernemers en begeleiden we biobased-projecten en -communicatie van ondermeer overheden en kennisinstellingen. De trainers van de studiemiddagen kennen het werkveld dus van binnenuit.

Meer weten?

Terug naar overzicht