Subnavigatie

Duurzaam Door

Noordtij en KNN voeren samen de projectleiding over Duurzaam Door Noord-Nederland. Inmiddels hebben de provincies een keuze gemaakt uit de 52 ingediende projectvoorstellen.

Negen van hen krijgen de gelegenheid deze zomer hun voorstel verder uit te werken. Het conceptprogramma Duurzaam Door is vervolgens in het najaar gereed. Later meer daarover!

Duurzaam Door is een kennisprogramma van de Rijksoverheid, het vervolg op het eerdere LvDO (Leren voor Duurzame Ontwikkeling). Het programma voor de jaren 2013 - 2016 heet 'sociale innovatie voor een
groene economie'. De inzet is, heel in het kort: koersen naar een groene, duurzame economie door regionaal samenwerking en zo actief kennisuitwisseling te stimuleren. De thema's zijn biodiversiteit, energie, materialen, voedsel en water. Als projectleiders richten we ons op de opdracht 'met de inzet van sociaal instrumentarium te werken aan versterking van competenties en vaardigheden bij jongeren, burgers, ambtenaren en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om communities of practice, systeemdenken, masterclasses, co-creatie, intervisie, workshops, dialoogsessies. In DuurzaamDoor staan maatschappelijke vraagstukken en ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling centraal'.

Terug naar overzicht