Subnavigatie

Social Media-training: draagvlak vs valkuil in complexe situaties

Noordtij werkt geregeld achter de schermen. Zo hebben we in juli een korte intensieve social media-training gegeven bij een opdrachtgever die zich midden in het spanningsveld van uiteenlopende belangen bevindt. Het bedrijf verwacht binnen afzienbare tijd in het middelpunt van een stevige maatschappelijke discussie te staan.

Trainingseffect
Trainingseffeffect: een social mediaplan, dat goed is afgestemd tussen directie, projectleiding en ondersteunende collega's. Zodat bijvoorbeeld de tweets weloverwogen worden ingezet.

De training
We organiseerden een korte training zodat ieder die binnen de organisatie betrokken is, ruimte kon maken in de agenda. In één dagdeel zijn de afwegingen voor de inzet van social media gemaakt. Zowel tijdens crisismomenten áls voor de positionering van het project. Tot besluit van de training zijn werkafspraken gemaakt over de organisatie en borging van alle social media-inzet. Zodat de bestuurders, projectleiding en communicatieadviseurs vooráf van elkaar weten wie wat doet. En de organisatie niet overvallen wordt door onverwachte acties van twitteraars en facebookers uit het eigen bedrijf, en bijvoorbeeld linked in strategisch wordt ingezet.

Terug naar overzicht