Subnavigatie

Strategisch educatie en communicatieplan NP Drentsche Aa

Het Drentsche Aa gebied is onderdeel van de Nationale Parken familie. Samen met de 20 andere parken in Nederland draagt het NP Drentsche Aa bij aan vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur, het landschap en de cultuur.

Van duinen tot riviernatuur en van heide tot veen; ieder landschap en park kent zijn eigen geschiedenis en samenspel tussen mens en natuur. De Nationale Parken zorgen ervoor dat de karakteristieke natuur, landschappen en biodiversiteit behouden blijven en dat bezoekers van deze Nederlandse parels kunnen blijven genieten. Educatie, beleving en onderzoek staan daarbij centraal.   

In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met het IVN hebben we vanuit Noordtij gewerkt aan het opstellen van het 'Strategisch educatie en communicatieplan NP Drentsche Aa' als basis voor een effectieve uitvoering van het educatie en communicatiebeleid in de periode tot 2030.

Voor de ontwikkeling van het plan hebben we gewerkt met de agile methode voor strategieontwikkeling van Betteke van Ruler. Hierdoor hebben we een praktisch plan opgeleverd dat concrete handvatten biedt aan de stakeholders om samen te werken aan de verdere versterking van educatie en communicatie, met oog voor ieders taken, rollen en verantwoordelijkheden.

 

Terug naar overzicht