Subnavigatie

Actieve werkbijeenkomsten participatie gemeente Midden-Groningen

“Participatie is voor ons heel belangrijk, alleen….. waar begin je en hoe pakken we dat goed op?” Regelmatig wordt ons deze vraag gesteld. En daarin helpen we graag!

De afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Midden-Groningen een drietal werkbijeenkomsten Participatie georganiseerd. Deze keer voor de interne medewerkers om eens goed met elkaar door te nemen wat ze onder participatie verstaan, wat daarin succes- maar ook faalfactoren zijn en hoe ze dat op een goede manier vorm kunnen geven.

Want participatie is mooi, maar ook fragiel. Net als vertrouwen komt het te voet en gaat het te paard. Je kunt het maar één keer fout doen.

Kortom je moet het van te voren goed doordenken, zodat voor iedereen duidelijk is: waar gaat het over (en waarover niet?), wat verwachten we van elkaar -en misschien nog belangrijker- houden we ons daaraan?

Met onze werkbijeenkomsten Participatie draait het om het delen van ervaringen en daarvan leren. Ervaringen die wij vanuit onze achtergrond en werkervaring meenemen, maar juist ook de ervaringen van de deelnemers. Want allemaal leuk en aardig die participatieladder, maar wat betekent het nou echt? Hoe vertaalt zich dat van bestuursstijl naar de werkvloer en vice versa. Maar ook hoe borgen we de inzet zo goed mogelijk?

Na afloop van deze opdracht kregen we het volgende terug:

“Er was veel ruimte om onderlinge ervaringen en ideeën uit te wisselen, dit maakte de sessie zeer waardevol.”

Want in gemeente gebeurt er al genoeg op het gebied van participatie. Het is de kunst om dat op een manier te doen die past bij de gemeente en inwoners in al haar facetten.

Ben je bezig met participatie maar weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag met concrete handvatten om dit succesvol in te zetten.

Terug naar overzicht