Subnavigatie

Vertalen participatiebeleid Wetterskip Fryslân naar e-learning

Wetterskip Fryslân heeft recent hun participatiebeleid vastgesteld. Noordtij is gevraagd om het beleid om te zetten in een praktische e-learning voor de collega's van het Wetterskip.

De e-elaring hebben we samen met Wetterskip Fryslân geschreven. Wat is passende particpatie voor deze organisatie? Om daar achter te komen hebben we eerst een ronde interviews gehouden met verschillende medewerkers. Hoe kijken zij naar participatie en wat vinden zij hierin belangrijk om mee te nemen in de e-learning. De e-learing gaat in op het huidge beleid, geeft aan welke keuzes er te maken zijn in hoe en op welke manier participatie plaats kan vinden én gaat in op het belang om deze keuzes doordacht te maken. 

Met de vertaling van het participatiebeleid naar deze e-learning hebben we bijgedragen aan het bieden van een methode die medewerkers van Wetterskip Fryslân helpt met het maken van de juiste keuzes op het gebied van participatie in processen, projecten en programma's. 

Terug naar overzicht